Atlantkustens fordonspark II

Cykelkulturen är traditionellt stark i nordvästra Tyskland, men själva cyklarnas estetik har helt gått om intet. Amsterdam är en stad styrd av cyklister, planerad för cyklister och genomflödad av kanaler fyllda av före detta cyklister.