Småländska detaljer

Skrapade lite på botten av minneskortet och hittade några detaljbilder som hängde kvar sen midsommar.